Om RAKU 24

RAKU 24 er en værkstedsbutik,  hvor jeg udstiller og sælger mine keramiske arbejder. Primært raku-brændte – som navnet RAKU 24 antyder.
Jeg arbejder med keramisk design, og de bærende elementer i mit design er enkle former, naturlige farver og et råt udtryk – inspireret af livet og naturen i Norden.
Hele mit liv har jeg været fascineret af ler som materiale, og jeg har arbejdet med keramik, siden jeg som ung i min fødeby Silkeborg var med på ungdomsskolens kurser, først hos Kurt Rasmussen og senere Vagn Ove Jorn. Siden uddannede jeg mig til folkeskolelærer og har undervist mange år i billedkunst.
Sideløbende med lærergerningen har jeg fortsat arbejdet med keramikken og deltaget i kurser for at lære håndværket. Jeg har blandt andet været på Århus Kunstakademi ved Kim Holm, hos Aase Grantzau, Sten Børsting og Gerd Baarstrøm.
Kig rundt på min hjemmeside og får du lyst til et besøg hos RAKU 24 i Ydby, er du velkommen.
/Kirsten

 

RAKU 24

v/Kirsten Øhlenschlæger

Kammersgårdsvej 24, Sdr. Ydby

7760 Hurup Thy

skibstedhus@live.dk
www.facebook.com/kirstenraku